Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Testovanie odbornej spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov

pic2